En organisation som gör skillnad

för våra medlemmar och försäkringmarknaden

Fördelar för våra medlemmar

Konkurrenskraftig ansvarsförsäkring

Trygghet för förmedlaren och kunden.

Utbildningar

Utbildningar för medlemmarna.

Test & intyg på kunskap

Remissinstans inför nya lagar och regelverk

Kontakt

med försäkringsbolag för bästa möjliga samarbete.