Styrelsen

Styrelsen består i nuläget av:

  • Erick Lindmark
  • Freddy Askelöf
  • Johan-Eric Holmström

Erick började sin karriär inom sak- och livförsäkring 1979 och har arbetat vid försäkringsbolag i Sverige, England, Schweiz, Tyskland samt USA. Erick är konsult sedan 1994 inom försäkring, finans och bolagsstyrning.
Erick är Sak- och Livdiplomerad (IFU) i Sverige och är också utbildad inom återförsäkring (IFU) och utbildats inom försäkring i Nederländerna samt är licensierad i Storbritannien (Financial Planning Certificate 1, 2 & 3).

Han har även utbildat marknadsansvariga, s.k. representatives, i USA samt satt upp en Pan-European marknadsdivision för samma arbetsgivare, AIG, och då med bas i England.
Erick har även varit ansvarig samt utbildat säljkåren, försäkringsagenter och försäkringsmäklare på den engelska försäkringsmarknaden i sin roll som Regional Manager, Southern region, England, vid Royal Life International.
Till de större influenserna på den svenska försäkringsmarknaden hör att han initierade och startade unit-linked marknaden i Sverige i sin roll som internationell livmarknadschef på Skandia International samt initierade sedermera också marknaden för de så kallade Portfölj/Depåförsäkringarna i sin roll som Director of Sales – Scandinavia vid Royal Life International (idag Friends Provident International)

Freddy började sin karriär 1965 och har varit verksam i försäkringsmarknaden i London sedan dess. Freddy har varit anställd på ett stort antal av de stora välkända internationella försäkringsmäklarna och arbetat med i princip alla typer av sakförsäkringar som flyg, marin, excess of loss property coverages vid stora internationella containerhamnar i världen samt i princip alla olika non-marine försäkringar som marknaden omfattar.
Han har även varit verksam till del inom livmarknaden i UK. Freddy är svensk och engelsk medborgare.

Johan-Eric är maskiningenjör och har bred bakgrund inom olika områden som säkerhet, finans och försäkring som omfattar 4 år i säkerhetsbranschen, 3.5 år i finansbranschen, 12 år vid försäkringsbolag och är sedan 29 år Sakmäklare (Non Marine). Sedan 2000 i egen regi i Abilité Insurance Solutions AB (Non Marine). Johan Eric har IFU diplom – Sak (1978).